Tehokasta yritysyhteistyötä julkisella sektorilla: käytännön opas

Konkreettiset vinkit julkisen sektorin työntekijöille tehostamaan yritysyhteistöiden hankkimista.

Tehokasta yritysyhteistyötä julkisella sektorilla: käytännön opas

Yritysyhteistyön rakentaminen on keskeinen osa monien julkisen sektorin yrityskoordinaattorien ja koulujen yritysyhteyshenkilöiden työtä. Yhteistyökumppaneiden löytäminen ja houkutteleminen voi kuitenkin olla haastavaa, erityisesti silloin, kun tavoitteena on luoda kestäviä ja hedelmällisiä suhteita.

Herizonilla olemme olleet aktiivisesti mukana näissä prosesseissa ja olemme tuoneet julkisen sektorin yhteistöihin paljon kokemuksiamme siitä miten nämä asiat toimivat startupeissa. Viimeisimpänä olemme onnistuneet hankkimaan 83 yritystä kasvuhakkerointiharjoitteluohjelmaamme vain puolentoista kuukauden aikana, yhteistyössä neljän suomalaisen ammattikorkeakoulun kanssa.

Tähän oppaaseen olemme koonneet konkreettisiksi vinkeiksi sen mitä itse teemme. Nämä vinkit auttavat julkisen sektorin työntekijöitä tehostamaan yritysyhteistyön hankkimista ja vahvistamaan yhteistyökumppanuuksia. Jokainen näistä vinkeistä perustuu käytäntöön, joten toivomme niiden olevan hyödyllisiä ja inspiroivia kaikille, jotka työskentelevät tämän tärkeän tehtävän parissa.


Tehokas verkostoituminen

Yksi tärkeimmistä keinoista yritysyhteistyön edistämisessä on tehokas verkostoituminen. Verkostoituminen ei tarkoita pelkästään tapahtumiin osallistumista, vaan myös aktiivista ihmisten tapaamista ja keskusteluihin osallistumista. Monesti verkostoitumistapahtumissa näkee, että yrityskoordinaattorit seisoskelevat omilla ständeillaan ja keskustelevat lähinnä kollegoidensa kanssa. Tämä ei edistä yritysyhteistyön syntymistä.

Herizonilla olemme ottaneet verkostoitumisen vakavasti. Tiimimme jäsen Viivi on hyvä esimerkki siitä, miten tehokasta verkostoitumista tehdään käydessään parhaimmillaan useissa eri verkostoitumistapahtumissa viikoittain. Lisäksi koko tiimimme osallistuu kuukausittain jopa kymmeneen eri tapahtumaan, kukin tahoillaan. Usein emme osallistu näihin tapahtumiin omalla ständilla tai osastolla, koska siihen ei voittoa tavoittelemattomalla yhdistyksellä ole rahaa. Sen sijaan kiertelemme tapahtumassa aktiivisesti ja puhumme mahdollisimman monelle ihmiselle.

Kun sanon "puhua mahdollisimman monelle ihmiselle", tarkoitan, että kohtaamme vähintään kolmekymmentä tai jopa viisikymmentä eri henkilöä ja organisaation edustajaa päivässä. Tämä ei tapahdu sattumalta, vaan on suunniteltu ja tavoitteellinen toimintatapa.

Jos vastaat verkostoitumisesta organisaatiossasi, mieti kuinka monen henkilön kanssa keskimäärin puhut yhden verkostoitumistapahtuman aikana. Jos olet esihenkilö, suosittelen asettamaan henkilöstöllesi mittareita, joilla he voivat mitata ja raportoida, kuinka monta kohtaamista heidän viikkoonsa sisältyy verkostoitumistapahtumissa ja kuinka monta henkilöä tai eri tahon edustajaa he siellä tapaavat. Tämä auttaa pitämään verkostoitumisen tavoitteellisena ja tuloksellisena.


Digitaalinen kontaktointi

Yritysyhteistyön rakentaminen edellyttää aktiivista ja systemaattista kontaktointia. Digitaalinen kontaktointi on keskeinen työkalu tässä prosessissa, sillä se tarjoaa monia mahdollisuuksia tavoittaa potentiaaliset yhteistyökumppanit nopeasti ja tehokkaasti.

Herizonilla digitaalinen kontaktointi on olennainen osa yritysyhteistyökumppaneiden hankkimista. Käytämme monipuolisesti erilaisia digitaalisia kanavia, kuten LinkedIniä, sähköpostia, puhelinta ja erilaisia verkkoyhteisöjä. Esimerkiksi, kun etsimme yrityksiä mukaan kasvuhakkerointiharjoitteluohjelmaamme, lähetämme viikoittain ainakin 100 viestiä LinkedInissä.

Kun kohdistamme viestejämme, hyödynnämme LinkedIniä myös yritysten tilanteen arviointiin. Tarkistamme, rekrytoivatko yritykset aktiivisesti tai ovatko ne hiljattain rekrytoineet paljon ihmisiä, mikä usein indikoi hyvää taloudellista tilannetta. Jos emme saa vastauksia LinkedInin kautta, etsimme päättäjien sähköpostiosoitteet tai puhelinnumerot ja kontaktoimme heitä suoraan.

Tehokkaan kontaktoinnin yksi haaste on riittävän volyymin saavuttaminen. Tämä ei ole pelkästään julkisen sektorin yrityskoordinaattorien haaste, vaan se näkyy myös monissa startupeissa. Usein myyntityötä ei tehdä tarpeeksi ponnekkaasti, koska yrityksiä kontaktoidaan liian vähän. Riittävä määrä kontaktointeja on ainakin 100 kappaletta viikossa. Monesti startupeissa näkyy, että kontaktoidaan vain muutamaa yritystä ja odotetaan vastauksia passiivisesti.

Tehokas kontaktointi tarkoittaa, että volyymia pitää olla useita kymmeniä viikoittain, ja muistutusviestejä on lähetettävä useita kertoja ennen kuin vastaukset saadaan. Tämä voi helposti mennä sekaisin ilman hyvää organisointia, joten suosittelemme käyttämään tehokasta CRM-järjestelmää.

Herizonilla on käytössä Attio-niminen relationship management -järjestelmä. Sen avulla synkronoimme automaattisesti tiedot siitä, kuka tiimistämme on ollut yhteydessä mihinkin henkilöön ja milloin. Näin pysymme hyvin ajan tasalla siitä, kuinka tuoreita ja aktiivisia kontaktimme ovat. Jos vastuullasi on yritysten kontaktointi, mittaa omaa kontaktointimäärääsi ja pyri siihen, että kontaktoit useita kymmeniä yrityksiä viikossa. Jos olet esihenkilö, mittaroi alaistesi kontaktointimääriä, sillä aktiivinen kontaktointi on edellytys yritysyhteistyön synnylle.

Näin kontaktoidaan volyymilla kasvuhakkerointiwebinaariin joskus osallistuneita ihmisiä, joita ehkä kiinnostaisi kasvuhakkerointiharjoittelijat.
Näin etsitään kasvuhakkerointiharjoittelijoista kiinnostuneita yrityksiä ammatillisista yhteisöistä.

Aktiivinen osallistuminen keskusteluun

Yritysyhteistyön ja verkostoitumisen kehittäminen vaatii usein aktiivista roolia ja näkyvyyttä eri alustoilla ja tapahtumissa. Ajatusjohtajuuden ottaminen voi avata monia ovia ja vahvistaa organisaation asemaa alalla. Tässä kohtaa henkilökohtainen esimerkki voi olla valaiseva.

Olen kerännyt LinkedInissä 25 000 seuraajaa, ja uutiskirjeitäni tilaa noin 2 000 ihmistä. Olen kirjoittanut kirjan kasvuhakkeroinnista, ja pidin koronan aikana yli sata webinaaria yritysten kasvattamisesta, kasvuhakkeroinnista ja startupeista, suurimman osan ilmaiseksi. Lisäksi teen aktiivisesti puhujakeikkoja startup-tapahtumissa. Tämän pitkäjänteisen ja aktiivisen toiminnan kautta olen onnistunut luomaan laajan yritysverkoston.

Käytän esimerkiksi välillä LinkedIniä tunnistaakseni yritykset, jotka ovat ostaneet kirjani, ja kontaktoin heitä suoraan. Koska nämä henkilöt ovat jo osoittaneet kiinnostusta aiheeseen, he saattavat myös olla halukkaita tukemaan aiheeseen liittyviä harjoittelijoita.

Jos haluatte viedä yritysyhteistyön ja verkostoitumisen vielä pidemmälle, oma-aloitteinen aktiivisuus LinkedInissä tai vaikka median keskusteluun osallistuminen auttaa merkittävästi. Julkisen sektorin edustajana voit esimerkiksi puhua startup-tapahtumissa, kuten Maria01. Usein julkisen sektorin tilaisuudet ovat hyvin palvelulähtöisiä ja keskittyvät siihen, miten julkinen sektori voi auttaa yrityksiä.

Parempi tapa lähestyä yrityksiä on tuoda esille yritysten arvostamia yrittäjiä ja menestyneitä yrityksiä. Näiden auktoriteettien kautta voidaan esitellä onnistumisia, kuten kansainvälisten osaajien työllistämisen liiketoiminnalliset hyödyt. Sidotaan nämä onnistumistarinat julkisen sektorin palveluihin, jolloin ne näyttäytyvät konkreettisina ja hyödyllisinä yrityksille.


Ymmärryksen kasvattaminen yritysten tarpeista

Yritysyhteistyön onnistuminen vaatii syvällistä ymmärrystä yritysten tarpeista ja toimintaympäristöstä. Julkisen sektorin yrityskoordinaattoreilla ja koulujen yritysyhteyshenkilöillä ei aina ole tätä ymmärrystä, mikä johtaa usein heikosti kohdennettuun toimintaan. Tämä ongelma ei kuitenkaan ole ylitsepääsemätön, sillä vuoropuhelun kautta voidaan rakentaa parempaa ymmärrystä yritysten tarpeista.

Keskeiset haasteet ja ratkaisut:

 1. Puuttuva ymmärrys yritysten tarpeista:
  Julkisen sektorin henkilöstöllä voi olla rajallinen kokemus työskentelystä yrityksissä, erityisesti startupeissa, mikä vaikuttaa heidän kykyynsä ymmärtää yritysten tarpeita. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että tapahtumia järjestetään yrityksille epäsopivina aikoina tai byrokratiaan liittyvät prosessit ovat liian monimutkaisia ja aikaa vieviä.

  Ratkaisu: Lisää vuoropuhelua yritysten kanssa. Järjestä säännöllisiä tapaamisia yritysten edustajien kanssa, kuten lounaita tai kahvitilaisuuksia, joissa voit keskustella heidän tarpeistaan ja toiveistaan. Tämä auttaa rakentamaan ymmärrystä ja kehittämään ratkaisuja, jotka todella palvelevat yrityksiä.
 2. Tapahtumien ja palveluiden kohdentaminen:
  Julkinen sektori saattaa järjestää tapahtumia ja palveluita, jotka eivät vastaa yritysten tarpeita tai ajoitusta. Esimerkiksi tapahtumien järjestäminen lomakaudella tai liian pitkien infotilaisuuksien pitäminen voi olla haitallista.

  Ratkaisu: Ennen tapahtuman järjestämistä, keskustele muutaman yrityksen kanssa heidän tarpeistaan ja aikatauluistaan. Käytä näitä keskusteluja suunnittelun pohjana. Tämä auttaa varmistamaan, että tapahtumat ovat hyödyllisiä ja houkuttelevat yrityksiä osallistumaan.
 3. Realistisen kuvan antaminen palveluista:
  On tärkeää, että julkisen sektorin edustajat kommunikoivat avoimesti yritysten kanssa byrokratiaan liittyvistä realiteeteista ja hyödyistä. Monesti yritykset saattavat kokea, että byrokratiaan käytetty aika ei ole suhteessa saatuihin etuihin.

  Ratkaisu: Ole rehellinen ja avoin keskustellessasi yritysten kanssa. Kerro realistisesti prosessien vaatimuksista ja hyödyistä. Tämä luo luottamusta ja auttaa yrityksiä tekemään informoituja päätöksiä.
 4. Ymmärryksen syventäminen kouluyhteistyössä:
  Korkeakoulujen ja yritysten yhteistyössä on tärkeää ymmärtää modernit työolosuhteet, kuten etätyön merkitys. Esimerkkinä pääasiassa etätyönä suoritettavaa kasvuhakkerointiharjoitteluohjelmaamme on kyseenalaistettu eräiden koulujen toimesta, koska teknologiayhtiöiden etätyöstandardista ei ilmeisesti olla tietoisia.

  Ratkaisu: Kannusta korkeakoulujen henkilöstöä tutustumaan yritysten nykyisiin työskentelytapoihin, kuten etätyöhön. Tämä voidaan tehdä vierailemalla yrityksissä ja keskustelemalla niiden toimintatavoista. Näin voidaan varmistaa, että opiskelijoille tarjottavat mahdollisuudet vastaavat nykypäivän työelämän vaatimuksia.

Yhteenvetona, julkisen sektorin yrityskoordinaattorien ja koulujen yritysyhteyshenkilöiden tulisi aktiivisesti hakeutua yritysten pariin ymmärtääkseen paremmin niiden tarpeita. Vuoropuhelu, avoin kommunikaatio ja käytännön kokemus auttavat rakentamaan hedelmällisiä yritysyhteistyösuhteita.


Ota yhteyttä

Jos olet julkisen sektorin toimija tai korkeakoulun edustaja ja kaipaat tiiviimpää yritysyhteistyötä, me voimme auttaa. Meillä on laaja kokemus yritysyhteistyön kehittämisestä ja konkreettisia onnistumisia.

Olemme valmiita jakamaan osaamistamme ja auttamaan sinua rakentamaan tehokkaita ja kestäviä yritysyhteistyösuhteita.

Pystymme ratkaisemaan esimerkiksi seuraavia asioita:

 • Maahanmuuttajien kieliharjoittelupaikat omalta alalta.
 • Työharjoittelupaikat korkeakouluopiskelijoille.
 • Yrityskoordinaattorien rekrytointi ja koulutus.
 • Yritys-CRM:n rakentaminen ja kehittäminen.
 • Yrityksiin liittyvät tutkimukset ja haastattelut.
 • Relevantimmat tapahtumat yrityksille, mihin oikeasti saadaan ne yritykset paikalle. Kiinnostavat sisällöt ja puhujat.

Ota yhteyttä Meri-Kaislaan ja aloitetaan yhteistyön kehittäminen yhdessä.

Meri-Kaisla Ketola
Business Development
merikaisla@herizon.io
+358440912940