Herizon julkiselle sektorille

Herizonin keskeiset palvelut, jotka voivat hyödyttää julkista sektoria kansainvälisten osaajien työllistämisessä ja yhteistyömahdollisuuksien kehittämisessä. 

Herizon julkiselle sektorille

Herizon ry on hyväntekeväisyysyhdistys, joka auttaa kansainvälisiä osaajia työllistymään Suomessa. Vuonna 2023 työllistimme 133 kansainvälistä osaajaa, erityisesti korkeakoulutettuja naisia.

Tässä Herizonin tarjoamat keskeiset palvelut, jotka voivat merkittävästi hyödyttää julkista sektoria kansainvälisten osaajien työllistämisessä ja yhteistyömahdollisuuksien kehittämisessä. 

Palvelut on suunniteltu ratkaisemaan tiettyjä haasteita ja parantamaan kansainvälisten osaajien työllistymismahdollisuuksia Suomessa. Olemme ratkaisukeskeinen kumppani, joka voi ketterästi kehittää erilaisia ratkaisuja havaittuihin ongelmiin.

Ohjelmistot:

  1. Job Application Assistant
  2. ViiviGPT kompetenssikartoitus

Koulutusohjelmat:

  1. Kasvuhakkerointiharjoitteluohjelma

Tutkimus ja yhteistyö

  1. Yritysyhteistyön kehittäminen
  2. Kansainvälisten osaajien verkostot

Job Application Assistant

Työkalu, joka auttaa työnhakijoita laatimaan tehokkaampia ja relevantimpia työhakemuksia analysoimalla työpaikkailmoituksia ja antamalla parannusehdotuksia hakemuksiin.

Kenelle: Työnhaussa avustaville henkilöille ja työnhakijoille.

Ongelma: Erityisesti kansainvälisillä työnhakijoilla on usein haasteita kuvailla osaamistaan relevantilla tavalla herättääkseen mielenkiinnon ja päästäkseen haastatteluun. Yksittäisten työhakemusten arviointi ja parantelu on tässä avustaville henkilöille aikaavievää.

Ratkaisu: Työkalu analysoi työpaikkailmoituksia ja antamalla parannusehdotuksia hakemuksiin, mikä auttaa kirjoittamaan tehokkaampia ja relevantimpia työhakemuksia.

Hyödyt: Tehostaa työnhaussa avustavien henkilöiden toimintaa ja parantaa työnhakijoiden mahdollisuuksia menestyä rekrytointiprosessissa. Työkalu on tarjolla englanniksi, suomeksi ja ruotsiksi.


ViiviGPT kompetenssikartoitus

ViiviGPT kompetenssikartoitus on työkalu, joka auttaa kansainvälisiä työnhakijoita kartoittamaan osaamistaan ja löytämään sopivia työpaikkoja analysoimalla heidän taitojaan ja kiinnostuksen kohteitaan.

Kenelle: Työnhaussa avustaville henkilöille ja työnhakijoille.

Ongelma: Kansainväliset työnhakijat eivät usein osaa kommunikoida osaamisestaan riittävän kattavasti, jotta löytäisivät työpaikkoja Suomesta.

Ratkaisu: Työkalu ohjaa työnhakijoita syväluotaavien keskustelujen kautta, luo kompetenssikartan ja tunnistaa kompetenssipuutteita. Se on integroitu mm. Työmarkkinatoriin, mikä mahdollistaa Työmarkkinatorin tietokannan hyödyntämisen kansainvälisten osaajien koulutuksen kannalta relevanttien osa-alueiden tunnistamisessa.

Hyödyt: Parantaa työnhakijoiden mahdollisuuksia löytää sopivia työpaikkoja ja vähentää julkisen sektorin henkilöstön työtaakkaa. Työkalu pystyy prosessoimaan sekä kirjoitettua että puhuttua dataa monikielisesti. Esimerkiksi kansainvälinen osaaja voi kuvailla osaamistaan äidinkielellään ja kompetenssidata pystytään yhdistämään suomenkielisen työpaikkailmoituksen kompetenssitarpeisiin.


Kasvuhakkerointiharjoitteluohjelma

Ammattikorkeakoulujen pakolliseen työharjoitteluun sisältyvä 15 op ohjelma, jossa opiskelijat ratkaisevat yritysten kasvuongelmia Herizonin projektipäällikön valvonnassa.

Kenelle: Ammattikorkeakoulut ja niiden opiskelijat.

Ongelma: Kansainväliset opiskelijat kohtaavat haasteita löytää työharjoittelupaikkoja ja kouluilla ei ole resursseja auttaa tässä.

Ratkaisu: Ohjelma tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden työskennellä oikeiden yritysten kanssa, ratkaisten aitoja kasvuongelmia Herizonin projektipäällikön valvonnassa.

Hyödyt: Parantaa kansainvälisten opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia, tarjoaa käytännön kokemusta ja tutustuttaa heidät pohjoismaiseen yrityskulttuuriin. Ohjelma on pilotoitu neljän suomalaisen ammattikorkeakoulun kanssa ja siihen on osallistunut yli 80 opiskelijaa työskennellen yli 80 eri yrityksessä.


Yritysyhteistyön kehittäminen

Herizon tarjoaa koulutusta yrityskoordinaattoreille sekä auttaa kehittämään yrityslähtöisempää yhteistyötä julkisen sektorin ja yritysten välillä. Herizonin perustajat ovat työskennelleet sekä pääomasijoittajana että startupeissa, joten meillä on erittäin laaja ymmärrys yritysten tarpeista ja verkostot erilaisiin yrityksiin.

Kenelle: Julkinen sektori, erityisesti yrityskoordinaattorit, ja yritykset.

Ongelma: Julkisella sektorilla on haasteita yritysyhteistöjen kehittämisessä.

Ratkaisu: Herizon tarjoaa koulutusta ja rekrytointiapua yrityskoordinaattoreille sekä auttaa kehittämään yrityslähtöisempää yhteistyötä kontaktoimalla yrityksiä ja rakentamalla yrityslähtöisiä palveluita ja tapahtumia.


Kansainvälisten osaajien verkosto ja tutkimukset

Herizonin verkosto koostuu lähes tuhannesta korkeakoulutetusta kansainvälisestä osaajasta 70 eri maasta, joita hyödynnetään tutkimuksissa ja kyselyissä.

Kenelle: Julkisen sektorin toimijat ja päätöksentekijät.

Ongelma: Kansainväliset osaajat kohtaavat monia haasteita työllistymisessä Suomessa.

Ratkaisu: Verkoston avulla voidaan kerätä arvokasta tietoa kansainvälisten työnhakijoiden tarpeista ja haasteista.

Hyödyt: Antaa syvällistä ymmärrystä siitä, mitä kansainväliset osaajat tarvitsevat työllistyäkseen Suomessa, ja auttaa kehittämään tukitoimia heidän työllistymisensä edistämiseksi.

Esimerkki: International Talent Survey


Ota yhteyttä

Jos olet julkisen sektorin toimija tai korkeakoulun edustaja, ja sinua kiinnostaa kansainvälisten osaajien työllistäminen, ota yhteyttä Meri-Kaislaan.

Meri-Kaisla Ketola
Business Development
merikaisla@herizon.io
+358440912940